CMK 2001

                           ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย รับปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)        และระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ (Access Control) คุณภาพสูง      ทนทาน    ได้รับการรับรองจากต่างประเทศทั่วโลก เป็นสินค้าที่สถานที่สำคัญทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงการฝึ  กอบรมและสอนการใช้งานของระบบที่ติดตั้งกับทางโครงการ     (Training)   การบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบรายปี (Service & Maintenance Contract)

                           ระบบรักษาความปลอดภัย ที่บริษัทเราใช้จะมีหลายยี่ห้อ    หนึ่งในนั้นคือ UTC ซึ่งบริษัท  UTC    ได้รวบรวมทุกอย่างที่สามารถป้องกันทรัพย์สินและชีวิตไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้ง Fire Alarm System, CCTV System, Access Control System ฯลฯ โดยที่ทุกระบบสามารถลิงค์เข้า เชื่อมต่อกันได้ เป็นระบบป้องกันที่ครบถ้วน